Automatická kontrola

Je spolehlivá ochrana proti zpětnému odkupu pomocí automatické kontroly?
Ochrana AutoCheck Buyback: Ano. Společnost Experian stojí za programem AutoCheck Buyback Protection a zavazuje se respektovat všechny současné i budou...