Selhat

Jak vyléčíte backfire v mg trpaslíku?
Co způsobuje zpětný chod otáček? Zpětný vzplanutí je způsobeno spalováním nebo explozí, ke které dochází při zapálení nespáleného paliva ve výfukovém ...
Stačí nasadit dist motor se nespustí, ale vrátí se zpět do karburátoru, pokud chcete začít znovu, co děláte?
Co způsobí, že motor přes karburátor selže? Obecně vzplanutí je způsobeno nerovnováhou v poměru vzduchu a paliva. Buď motor nedostává dostatek paliva,...
Why does a lesabre limted backfire when you try to pass a car on highway?
What causes exhaust backfire? A backfire is caused by a combustion or explosion that occurs when unburnt fuel in the exhaust system is ignited, even i...
Motor při zátěži přes karburátor selže?
Co způsobuje selhávání karburátoru při akceleraci? Obecně vzplanutí je způsobeno nerovnováhou v poměru vzduchu a paliva. Buď motor nedostává dostatek ...
Proč vaše auto při jízdě selhává?
Může se auto při jízdě vrátit zpět? Může auto selhat při jízdě? Auto může při jízdě selhat, pokud motor vstřikuje do válce více paliva, než může být s...
Proč auto ve sjezdu a ve vysokých otáčkách selže?
Proč se motor mého auta otáčí při jízdě z kopce?? Při jízdě z kopce gravitace zrychluje vaše auto, pohání kola rychleji, což zase pohání motor rychlej...
Může selhat motor a poškodit časování?
Zpětný zápal poškodí motor? Zpětné vznícení a dohořívání stojí za pozornost, protože mohou způsobit poškození motoru, ztrátu výkonu a snížení spotřeby...
Co by způsobilo, že 92 Jimmy selhal přes karburátor?
Co způsobuje backfire přes carb? Příliš mnoho vzduchu a málo paliva způsobuje zpětné vzplanutí v sacím potrubí. Explodující směs se pak odvětrává přes...
Co znamená zpětný zásah?
Co znamená backfire slang? Backfire je definován jako něco, co se stane opačným způsobem, než jste chtěli, aby se to stalo. Příkladem opaku je, když s...