Dmychadlo

Proč váš ventilátor nepracuje na vysoké úrovni na vašem 96 Jimmym?
Jak poznáte, že odpor ventilátoru je špatný? Nejběžnějším příznakem špatného odporu motoru ventilátoru je, že motor ventilátoru bude pracovat pouze př...
What would cause the heater blower not to work on a 1995 Ford Van?
Is there a fuse for the heater blower? The blower motor is powered by a fuse-like device called a relay. If your heater or air conditioner does not bl...
Proč moje klimatizace MITSUBISHI ENDEAVOR z roku 2004 nevyfukuje vzduch?
Proč mi AC nic nefouká? Mezi nejčastější problémy, které způsobují nedostatek proudění vzduchu, patří zamrzlé spirály, rozbitý ventilátor a omezené pr...
Kde je motor ventilátoru na fordu 250 z roku 1979?
Kde je umístěn motor ventilátoru na a? Motor, který pohání ventilátor v systému topení a klimatizace v autě, se nazývá motor ventilátoru. Je umístěn u...
Co by způsobilo, že se ventilátor topení uvnitř auta spustí po vypnutí vozu a vypnutí elektronického ovládání v 92 Bonneville?
Proč můj motor ventilátoru zůstává zapnutý, když je auto vypnuté? Výrobci automobilů tedy přešli na modulaci šířky pulzu (PWM), aby řídili rychlost ve...
Jak odpojíte spínač ventilátoru na 97 Grand Prix, aby bylo možné auto používat, dokud nebude nainstalováno nové relé?
Kde je relé ventilátoru? Relé motoru ventilátoru je obecně umístěno v pojistkové skříňce pod kapotou nebo v pojistkové skříňce pod přístrojovou deskou...
Pořád vyfukujete 25ampérovou klimatizaci a pojistku ventilátoru Kde je ventilátor na S-10 z roku 1991 vzduchem?
Proč mi pořád vypaluje pojistka motoru ventilátoru? Když je motor ventilátoru ucpaný, může to způsobit vypálení pojistek, protože musí tvrdě pracovat,...
Nízká rychlost a druhá rychlost dmychadla nefungují pro motor dmychadla?
Proč můj motor dmychadla funguje pouze na vysokou úroveň? Většina výrobců automobilů používá řadu odporů, aby motor ventilátoru topení běžel různými r...
Měl by se ventilátor topení auta volně otáčet?
Má se motor ventilátoru volně otáčet? Pokud se ventilátor vůbec otáčí bez nucení, měl by se po zapnutí otočit. To, zda se ventilátor volně otáčí nebo ...
2003 Trailblazer jak vyměníte spínač ovládání střídavého proudu vyměněný modul ventilátoru a ventilátor stále nefunguje NÁPOVĚDA?
Řídí motor ventilátoru AC? Motor ventilátoru HVAC je součást systému vytápění a chlazení, která posílá upravený vzduch z pece, tepelného čerpadla nebo...
Co způsobuje, že dmychadlo na Buick Park Ave z roku 1990 neustále fouká i po vypnutí auta?
Jak zjistím, jestli je moje relé ventilátoru špatné? Pokud máte vadný motor ventilátoru, můžete zaznamenat slabý proud vzduchu z ventilačních otvorů, ...
Klimatizace GMC sierra nefouká silně?
Proč můj náklaďák silně nefouká AC? Problémy, jako je zanesený ventilátor nečistotami, vybitý motor, uvolněný řemen ventilátoru nebo zaseknuté kolo, t...