Vačková hřídel

Jak dlouho vydrží opotřebovaný vačkový hřídel?
Je v pořádku jezdit se špatným vačkovým hřídelem? Ano, je bezpečné jezdit se špatným snímačem vačkového hřídele. Výkon vašeho motoru však nebude tak d...
Může vynechání zapalování způsobit poruchu snímače vačky?
Co způsobuje poruchu snímače vačkového hřídele? Snímač polohy vačkového hřídele může selhat v důsledku nehody. V případě poruchy může být nutné vyměni...
Proč se vačkové laloky opotřebovávají?
Co způsobuje opotřebení laloku vačkového hřídele? Opotřebení laloku je často způsobeno nesprávným mazáním během instalace. Používejte pouze výrobcem d...
Kde je snímač polohy vačky na 2000 Chevy 1500 4.3 litry v-6?
Kde je umístěn snímač polohy vačkového hřídele na 2000 Chevy Silverado? Poloha vačkového hřídele nebo snímač cmp se nachází na pravé straně motorového...
Jak vyměníte snímač polohy vačkového hřídele na a1996 Pontiac transport?
Kde je umístěn snímač polohy vačkového hřídele? Snímač vačkového hřídele je obvykle umístěn v horní části motoru. Může být na horní části bloku, na je...
Typ motoru, který obsahuje jeden vačkový hřídel uložený v hlavě válců, se nazývá?
Jaký typ motoru má vačkový hřídel v bloku válců? Uspořádání ventilového rozvodu s vačkou v bloku pístových motorů je takové, kde je vačkový hřídel umí...
Jaký typ vaček se nejčastěji používá v autě?
K čemu slouží vačka v autě? Vačka je zkratka pro vačkový hřídel, část motoru, která otevírá a zavírá ventily, aby se směs vzduchu a paliva dostala dov...
Do you have to replace anything else along with the camshaft sensor?
What does the camshaft sensor connect to? The Camshaft Position Sensor detects camshaft rotation, and is mounted near the cylinder head so that the se...
What is the part of a camshaft that moves a lifter?
What are the parts of a camshaft? Three main parts make up a camshaft the main journals, the lobes and the ends. Cam bearings are another important pa...
How do you identify a camshaft's size?
How do I know what size my cam is? Locate the ID number on the camshaft. It is typically located in the center of the cam between the lobes. The ID nu...
Could a broken cam shaft cause a car to run rough?
Will a bad camshaft cause rough idle? Engine Idles Roughly A rough idling engine could be caused by a failing camshaft position sensor. ... Car Will N...
Co dělá vačka v motoru auta?
Co udělá přidání vačky do auta? Vačkový hřídel aktivuje sací a výfukové ventily válce. ... Různé vačkové hřídele umožní vozidlu za určitých podmínek l...