Uhlík

Jaké toxické plyny uvolňují motorová vozidla?
Mezi znečišťující látky produkované výfukovými plyny vozidel patří oxid uhelnatý, uhlovodíky, oxidy dusíku, částice, těkavé organické sloučeniny a oxi...
Are old cars carbon footprints different from new cars does the footprint become spent after a period of time?
Do newer cars produce less pollution than older cars?Is it more environmentally friendly to drive an older car?Do cars increase carbon footprint?Are ...
Co stálo víc uhlíkových vláken nebo oceli?
Náklady. Na konci dne je ocel obvykle nákladově efektivnější materiál ve srovnání s uhlíkovými vlákny. Uvědomte si však, že náklady na uhlíková vlákna...
Jaká je role oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého ve vozidlech?
Typický katalyzátor nacházející se na většině novějších osobních a nákladních automobilů kombinuje kyslík s oxidem uhelnatým za vzniku nejedovatého ox...
Podporuje oxid uhličitý spalování paliv, jako je dřevo??
Při spalování dřeva spalovací reakce produkuje teplo a emise ve formě vody, organických par, plynů a částic. Emise nejvíce znepokojující jsou oxid uhe...
Kolik oxidu uhličitého vyprodukuje letadlo?
V průměru letadlo vyprodukuje něco málo přes 53 liber oxidu uhličitého (CO2) na míli. Kolik CO2 vyprodukuje letadlo za let?Kolik oxidu uhličitého vypr...
Když se vozidlo pohybuje, vydává?
Když se vozidlo pohybuje, vydává jaký plyn?Vypouštějí auta CO nebo CO2?Jsou auta s úplným spalováním?Kolik uhlíku vypustí auto na míli?Co znamená emi...
Může oxid uhličitý způsobit rakovinu?
Karcinogenita: Není známo, že by způsobovala rakovinu. Je oxid uhličitý škodlivý pro člověka?Může oxid uhelnatý způsobit rakovinu?Co se stane, když vd...
Jak nainstalovat aktualizaci do nového auta v nfs carbon?
Jaké je nejlepší auto v NFS Carbon?Je NFS Carbon dobrá hra?Jak získáte růžový skluz v NFS Carbon?Jak odemknete 240SX v Need for Speed ​​Carbon?Jak od...