Kostel

Jak donatismus ovlivnil ranou církev?
Podle donatistů by odpadlictví trvale diskvalifikovalo člověka z vedení církve. Donatisté popírali platnost svátostí, které udělovali kněží a biskupov...
Jak můžete navštívit SCOAN- pastor T.B. Joshua bez pozvání?
Pokud se dostavíte bez pozvání, nebude vám umožněna návštěva. Když obdržíte oficiální pozvání od církve, můžete se ubytovat a odcestovat do kostela na...