Jádro

Co je hlavní průmysl?
Která odvětví jsou klíčová? Osm hlavních průmyslových odvětví zahrnuje uhlí, ropu, zemní plyn, rafinérské produkty, hnojiva, ocel, cement a elektřinu ...