Dluh

Je možné vymáhat zástavní právo na vaše auto, pokud společnost prodala dluh??
Můžete být žalováni za prodaný dluh?Je prodaný dluh vymahatelný?Co se stane, když je dluh prodán inkasní agentuře?Mohou vám vymahači dluhů vzít auto,...
Může vám inkasní společnost vzít auto k zaplacení dluhu, pokud na vás již má rozsudek??
Krátká odpověď na otázku: „Může mi soudný věřitel vzít auto??“ je „Možná.“ Obecně platí, že věřitelé si vezmou vozidlo, pouze pokud má vaše auto hodno...
Jaké jsou zákony o promlčení týkající se automatického vrácení majetku v Tennessee?
Promlčecí lhůta dluhu ve státě Tennessee je šest let. To znamená, že pokud dluh nebyl splacen do šesti let, věřitel nemůže žalovat o vymožení dluhu. J...
Co znamená 1099C?
Podle IRS se téměř jakýkoli dluh, který dlužíte, který je zrušen, odpuštěn nebo splacen, pro vás stane zdanitelným příjmem. Od věřitele, který dluh od...
Jak dlouho vás může věřitel pronásledovat za nesplacený dluh?
Promlčecí lhůta je zákon, který omezuje, jak dlouho mohou vymahači dluhů legálně žalovat spotřebitele za nezaplacený dluh. Promlčecí lhůta dluhu se li...
Can you stop someone from leaving the country if they owe you money?
Can debt stop you from leaving the country?Can debt collectors come after you in another country?Can you take legal action against someone who owes y...
Jak podat stížnost na věřitele za obtěžování?
Pokud se domníváte, že vás vymahač dluhů obtěžuje, můžete podat stížnost CFPB online nebo zavolat na číslo (855) 411-CFPB (2372). Můžete se také obrát...
Můžete žalovat osobu, která nemá peníze??
Na rozdíl od přesvědčení je možné žalovat někoho, kdo nemá peníze. Rozhodnutí soudů totiž nezávisí na velikosti kapsy vašeho dlužníka – pokud je vinen...
Může repoman fyzicky kontaktovat místo zaměstnání dlužníka?
Mohou vás vymahači dluhů dostat k soudu??Můžete jít do vězení za dluh v Austrálii?Co se stane s nesplaceným dluhem NZ?Může být vaše auto odebráno kvů...