Emise

Co je testování IM-240?
Inspekce & Jízdní cyklus údržby IM240 Test IM240 je program na dynamometru vyvinutý a doporučený US EPA pro testování emisí používaných lehkých už...
Která položka není součástí emisního systému?
Jaké jsou části emisního systému?Co je systém řízení emisí vozidla?Jaké jsou hlavní výfukové emise z motoru?Co je problém emisního systému?Jaká jsou ...
Je bezpečné řídit, když svítí kontrolka emisí?
Je tedy bezpečné jezdit se zapnutou kontrolkou emisí?? Ano, pokud je to jediné světlo, které se rozsvítilo, nemusíte se bát o svou bezpečnost. Proč mo...
Proč se v autě rozsvítí emisní kontrolka?
Ve většině případů, kdy se rozsvítí kontrolka emisí, je to způsobeno buď snímačem, nebo problémem s ventilem recirkulace výfukových plynů. Je také mož...
Co může způsobit rozsvícení kontrolky emisí?
Ve většině případů, kdy se rozsvítí kontrolka emisí, je to způsobeno buď snímačem, nebo problémem s ventilem recirkulace výfukových plynů. Je také mož...
Musíte si v Illinois obnovit své poznávací značky, pokud vaše auto neprošlo testem emisí nebo pokud není řiditelné?
Pokud neprovedete emisní test, nemůžete obnovit registraci svého vozu. Mohu obnovit své desky bez emisí v Illinois?Existuje rozšíření na nálepkách SPZ...
Měli byste si nechat otestovat emise svého vozu, než jej prodáte?
Za získání kontroly je odpovědný prodejce. Jedná se o ochranu spotřebitele pro kupujícího. Prodejce musí kupujícímu poskytnout papír o emisní kontrole...
Potřebuje auto z roku 1999 emisní test??
Například vozidlo modelového roku 1999 bude osvobozeno od emisní kontroly počínaje prosincem. 1. Následující rok by vozidlo modelového roku 2000 bylo ...
Co obsahují emise automobilů?
Většina výfukových emisí vozidel se skládá z oxidu uhličitého, dusíku, vodní páry a kyslíku v nespotřebovaném vzduchu. Oxid uhelnatý, nespálené palivo...