Paliva

Jak se jmenují paliva?
Jakých je 8 druhů paliva? Materiál, který se spaluje za vzniku tepla, se nazývá palivo. Např. dřevo, uhlí, LPG, petrolej, benzín, nafta, zemní plyn, b...
Co jsou uhlíkatá paliva?
Jaké jsou příklady uhlíkových paliv? Uhlí je jedním z druhů fosilních paliv. ... Fosilní paliva se vyrábějí z rozkládajících se rostlin a zvířat. Tato...
Jaké jsou výhody a nevýhody běžných fosilních paliv používaných ve vozidlech?
Jaké jsou výhody využívání fosilních paliv pro dopravu? Snadnější přeprava Protože jsou fosilní paliva bezpečná a stabilní, lze je snadno a efektivně ...
Zaškrtněte alternativní paliva?
Což jsou alternativní paliva? Alternativní paliva zahrnují plynná paliva, jako je vodík, zemní plyn a propan; alkoholy, jako je ethanol, methanol a bu...
Co produkuje spalování fosilních paliv?
Jaké jsou 3 účinky spalování fosilních paliv? Paliva jako uhlí, ropa uvolňují nespálené částice do životního prostředí. Částice způsobují znečištění o...
What fuel begins with s?
What are the 8 types of fuel? A material which is burnt to produce heat is called a fuel. For ExWood,coal,LPG,Kerosene,petrol,diesel,natural gas,bioga...
Jaká alternativní paliva na zemi máte?
Jaké metody alternativního paliva lze použít na Zemi? Mezi tato alternativní paliva patří například propan, zemní plyn, elektrické hybridy, vodíkové p...