Člověk

Která dvě slova jsou věci, které lidé dělají?
Co mají všichni lidé společného?Jaké slovo je lidské?Co je předpona člověka?Kdo je lidská osoba?Co to znamená být člověkem?Co je příkladem lidské pov...
Jaké je slovo, které popisuje připisování lidských emocí zvířatům??
Antropomorfismus je literární prostředek, který přiřazuje lidské vlastnosti nelidským entitám, jako jsou zvířata nebo neživé předměty. Příklady antrop...
Jaké lidské činnosti ovlivňují životní prostředí?
Lidé ovlivňují fyzické prostředí mnoha způsoby: přelidnění, znečištění, spalování fosilních paliv a odlesňování. Změny jako tyto vyvolaly změnu klimat...