Nabito

Co znamená naložené auto?
Co to znamená plně nabitý? plně naložené přídavné jméno. Se všemi funkcemi a možnostmi. Co znamená plně naložená dodávka? Je zde několik velkých rozdí...
Co znamená plně nabito?
Co znamená plně nabitý slang? 3 hlavně americký slang intoxikován alkoholem nebo drogami, zvláště opilý Na večírku se naložili. … Co znamená plně na...