Oktan

Jak dlouho trvá spálení různých druhů benzínu?
Trvá hoření prémiového plynu déle??Plyn nižší třídy hoří rychleji?Hoří oktanové číslo 93 tepleji než 87?Je špatné používat různé druhy plynu?Jaký ply...
Why do you have to burn low octane gas at high altitude?
Why is lower octane fuel sold in higher altitudes? - Quora. The higher altitudes have less dense air. Less dense air effectively reduces the combustio...
Jaké je oktanové číslo letecké kapaliny?
Oktanové číslo AVGAS, paliva na bázi benzínu, je obvykle buď 91 nebo 100 (chudá směs) a 96 nebo 130 (bohatá směs). Oktanové číslo leteckého paliva je ...
Kolik oktanů má běžný plyn?
Běžné (palivo s nejnižším oktanovým číslem – obecně 87) Střední (palivo střední třídy s oktanovým číslem – obecně 89–90) Prémiové (palivo s nejvyšším ...
Why is it called gas 87?
This is primarily because fuels contain an oxygenate that prevents knock by adding oxygen to the fuel. This oxygenate is commonly referred to as octan...
Jaké oktanové číslo je prémiové?
Maloobchodní čerpací stanice ve Spojených státech prodávají tři hlavní třídy benzinu na základě oktanového čísla: Běžný (palivo s nejnižším oktanovým ...
87 a 91 plyn?
Hlavním rozdílem oproti prémii je její oktanové číslo — 91 nebo vyšší ve srovnání s 87 u běžného oktanového čísla. Vyšší oktanové číslo dává prémiovém...
Můžete použít oktanové číslo 89 nebo oktanové číslo 91 na 2001 3.Firebird 8 v 6?
Co se stane, když použijete oktanové číslo 89 místo 91?Oktanové číslo 89 a 91 je stejné?Co se stane, když smícháte plyn 89 a 91?Má 89 oktanů rozdíl?M...
Proč mám jiskru v mém Pontiac Grand Prix 2004 s motorem V6 a můžete použít oktanový posilovač, auto má 18 000 mil?
Přestane oktanový zesilovač klepat?Zvyšuje palivo s vyšším oktanovým číslem možnost klepání jiskry?Poškozuje oktanový zesilovač motor?Co způsobuje kl...