Příležitost

Jaké jsou náklady obětované příležitosti věnování vzácné univerzitní půdy na parkování aut?
Jak náklady příležitosti ukazují nedostatek?Jak se počítají náklady obětované příležitosti?Jaký je skutečný příklad nákladů obětované příležitosti?Pr...