Příležitost

Jaké jsou náklady obětované příležitosti věnování vzácné univerzitní půdy na parkování aut?
Jak náklady příležitosti ukazují nedostatek? Tento koncept nedostatku vede k myšlence nákladů obětované příležitosti. Náklady příležitosti na akci jso...