Body

Jaké je nastavení bodové mezery pro 265 hemi?
Jaká mezera by měla být nastavena na body? Manuál Haynes doporučuje bodovou mezeru . 016-. 020 palců pro motory používané v P1800. Dával jsem si body ...
Kolik bodů znamená nezastavení u značky Storp v Severní Karolíně?
Kolik bodů je potřeba ke ztrátě licence v Severní Karolíně? Licence jednotlivce může být pozastavena, pokud během tříletého období nasbírá až 12 bodů....
Jeli jste rychlostí 42 mph za 25 mph, kolik stojí váš lístek?
Kolik bodů je o 25 mph více? Překročení rychlosti (skutečné bodové hodnoty se mohou lišit podle státu) 1 až 10 mph nad = 2 body. 11 až 15 mph nad = 3 ...
Kolik bodů za pokutu za 5 překročení rychlosti?
Kolik bodů získáte za překonání 5? 1 až 10 mph nad = 2 body. 11 až 15 mph nad = 3 body. 16 t0 25 mph nad = 4 body. 26 až 30 mph nad = 5 bodů. Kolik bo...
Jak dlouho zůstanou body na řidičském průkazu v Michiganu?
Jak dlouho trvá získání bodů z vaší licence v Michiganu? Body zůstávají v záznamech řízení po dobu dvou let od data odsouzení. Pojistné zákony diktují...
Na jak dlouho můžete o licenci přijít?
Na jak dlouho můžete být vyloučeni z řízení? Obecně můžete být diskvalifikováni z řízení na šest měsíců, pokud během tří let získáte 12 trestných bodů...
Jak dlouho zůstávají body na newyorské licenci?
Jak dlouho trvá získání bodů z licence v NY? Jakmile uplyne 18 měsíců od data porušení, body za toto porušení se již nezapočítávají do vašeho součtu. ...
Jak nastavit body na autě bez spároměru?
Co se stane, když jsou body vznícení příliš blízko? Když se zavřou, proud ze spínače zapalování teče přes kontakty do primárního vinutí cívky a poté o...
Kolik mil překročíte povolenou rychlost, než získáte body na licenci v Delaware?
Připisuje pokuta za překročení rychlosti body do vašeho řidičského průkazu? Pokud vás přistihnou při překročení rychlosti, existují tři možné výsledky...
Jak dlouho zůstane pokuta za překročení rychlosti na vašem řidičském průkazu ve Spojeném království?
Jak dlouho zůstávají přestupky za překročení rychlosti na vašem řidičském průkazu? Body za překročení rychlosti zůstávají na vašem řidičském průkazu p...
Jak dlouho vydrží body ve vašem řidičském rekordu v Pensylvánii?
Jak dlouho trvá získání bodů z licence v PA? Tři (3) body jsou odstraněny ze záznamu o jízdě za každých 12 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých osoba n...
6 bodů na řidičský průkaz, jak dlouho proti mně zůstanou?
Jak dlouho zůstane na vaší licenci 6 bodů? Pokud jste byli přistiženi při řízení, když jste diskvalifikováni, získáte 6 bodů do svého řidičského průka...