Sklon

Jak změna sklonu kopce ovlivňuje rychlost auta?
Má sklon ovlivnit rychlost? Předmět umístěný na nakloněné ploše často sklouzne po povrchu. Rychlost, kterou objekt klouže po povrchu, závisí na tom, j...
Na jakých kopcích dokáže housenka D6 pracovat?
Na jak strmém svahu může dozer pracovat? Jako každý kus specializovaného vybavení má dozer svá omezení. Obecně platí, že dozery by neměly být provozov...
Jaký je minimální sklon rampy pro auta?
Jak strmá je rampa pro parkoviště? Čím mělčí a širší rampa bude, tím lépe bude vyhovovat potřebám uživatelů. Méně strmé rampy jsou však delší. Typické...