Vypařování

Jaký je význam vztahu odpařování ke karburaci?
Co myslíš tím vaporizací?? odpařování, přeměna látky z kapalné nebo pevné fáze do plynné (parní) fáze. Pokud podmínky umožňují tvorbu bublinek páry v ...