Mrtvý

Jak se hraje multiplayer na Dead Island?
Jednoduše stiskněte levé tlačítko na d-padu a vstoupíte do hry hostitele. Vzhledem k tomu, že máte oba stejný postup v příběhu, vše, co se stane, se s...
Co znamená tdc týkající se motoru?
TDC – Top Dead Center je tradičně poloha pístu spalovacího motoru, když je na samém vrcholu zdvihu. BDC – Bottom Dead Center je opakem, kdy je píst na...
What is top dead center on cars?
Top dead center is the position of an engine's piston when it is at the very top of its stroke. The piston has moved up towards the top dead center. T...
Co je před dolní úvratí?
U pístového motoru je úvratí poloha pístu, ve které je buď nejdále od klikového hřídele nebo nejblíže ke klikovému hřídeli. První je známý jako Top De...
Jak se jmenuje auto, které vyzvedává mrtvá těla?
Pohřební vůz je velké vozidlo, zejména automobil, který se používá k přepravě těla zesnulé osoby v rakvi/rakvi na pohřbu, probuzení nebo vzpomínkové b...
Jaká je horní úvratě kompresního zdvihu u motoru Z24i?
Je TDC na kompresním zdvihu?Co je horní úvrať?Měly by být všechny ventily uzavřeny v TDC? Je TDC na kompresním zdvihu?Jako obecný referenční bod neb...
Jak se jmenuje transport, který vozí mrtvé lidi?
Pohřební vůz je velké vozidlo, zejména automobil, který se používá k přepravě těla zesnulé osoby v rakvi/rakvi na pohřbu, probuzení nebo vzpomínkové b...
Co je horní úvrat a dolní úvrat v pístu vozidel?
TDC – Top Dead Center je tradičně poloha pístu spalovacího motoru, když je na samém vrcholu zdvihu. BDC – Bottom Dead Center je opakem, kdy je píst na...