Decimetr

Jak vypadá decimetr?
Je velký decimetr? Jednotky větší než metr mají řecké předpony Deka- znamená 10; dekametr je 10 metrů. Hekto- znamená 100; hektometr je 100 metrů. Kil...
Příklad decimetru?
Jaký předmět je decimetr? Decimetr je jednotka délky v metrické soustavě. Výraz „deci“ znamená jednu desetinu, a proto decimetr znamená jednu desetinu...