Decimetr

Jak vypadá decimetr?
Výraz „deci“ znamená jednu desetinu, a proto decimetr znamená jednu desetinu metru. Protože metr se skládá ze 100 cm, jedna desetina ze 100 cm je 10 c...
Příklad decimetru?
Definice decimetru je jedna desetina metru na délku. Příkladem decimetru je délka asi 4 palce. Jaký předmět je decimetr?Co se měří v decimetrech?Je ve...