Platby

Odebrání vlastnictví ve státě WA?
Mohou být auta odebírána právě teď ve státě Washington?? Ve Washingtonu není vyžadováno předběžné oznámení o odebrání majetku. Věřitel může převzít va...
Co byste měli dělat, pokud jste nezaplatili za auto déle než rok, ale banka to nevyzvedne?
Jak dlouho můžete jet bez platby za auto? Věřitelé obvykle nepřevezmou vaše auto, dokud nebudou provedeny žádné platby po dobu 60–90 dnů. Z právního h...
Kolik plateb můžete zmeškat, než bude vaše auto odebráno?
Kolik měsíců pozadu, než bude auto odebráno? K většině repo operací dochází po dvou nebo třech měsících bez plateb. Váš věřitel může být shovívavější,...
Jak dlouho můžete mít zpoždění s platbami za auto, než budou moci provést repo?
Kolik zmeškaných plateb, než bude vaše auto odebráno? Dvě nebo tři po sobě jdoucí zmeškané platby mohou vést k opětovnému držení, což poškodí vaše kre...
You have made all your payments on time but you want to give back your car what do you do?
Can you return a car your making payments on? If you can't afford your car payments, you can give the vehicle back to your car loan lender. But just b...
Pravidla opětovného vlastnictví pro gmac?
Kolik plateb za auto můžete zmeškat před odebráním GM Financial? Dvě nebo tři po sobě jdoucí zmeškané platby mohou vést k opětovnému držení, což poško...
Nemusíte být v prodlení o určitou částku na platbách za auto, než bude možné získat zpět vaše auto a jaká máte práva, abyste zabránili zpětnému převzetí??
Kolik plateb za sebou, než je auto znovu zabaveno? Dvě nebo tři po sobě jdoucí zmeškané platby mohou vést k opětovnému držení, což poškodí vaše kredit...
Můžete být zatčeni za to, že jste déle než rok nezaplatili auto??
Jak dlouho můžete jet bez platby za auto? Jak dlouho se můžete zpozdit s platbou auta? Platba, která je opožděná o 10 až 30 dní, je u většiny poskytov...
Můžete převzít platbu autem, aniž byste museli jít přes banku?
Mohu někoho nechat převzít platby za moje auto?? Můžete převést půjčku na auto na někoho jiného? Úvěr na auto nemůžete „převést“ na někoho jiného, ​​a...
Can they reposses your second car for the first defaulted car?
Can you get a car with 2 repos? Subprime lenders may finance you with one repossession on your credit reports if it's over a year old, but usually not...