Komprese

Jaké mohou být příčiny nekomprese v zadních dvou válcích?
Co způsobuje žádnou kompresi ve 2 válcích? Mohlo by dojít k zaseknutí, spálení nebo netěsnosti ventilu. Mohla by tam být prasklá pružina ventilu nebo ...
Je kompresní poměr pístu uvnitř jeho válce měřen mechanicky nebo atmosféricky?
Jak se určuje kompresní poměr pístového motoru? Změřte vodu potřebnou k naplnění válce s pístem v dolní úvrati a poté ji vydělte množstvím vody potřeb...
Jak testujete kompresi?
Jaké jsou dvě metody testování komprese? Typy kompresního testování zahrnují Flexure/Bend. Jarní testování. Horní zatížení/Crush. Jak testujete nízkou...
V jaké jednotce se měří kompresní poměr?
Jaká je jednotka kompresního poměru? Kompresní poměr (CR) je definován jako poměr objemu válce a jeho prostoru nad hlavou (včetně předspalovací komory...
Proč má vaše auto špatnou kompresi??
Můžete opravit špatnou kompresi motoru? Pokud zjistíte, že máte nízkou kompresi, jediným řešením je vyměnit netěsnou část, ať už jde o píst, pístní kr...
Jak snížíte kompresi motoru?
Co se stane, když je komprese motoru příliš vysoká? Poškození motoru může být způsobeno příliš vysokými kompresními tlaky, které mohou mít za následek...
Co může způsobit, že komprese bude 50, zatímco zbývajících 5 je hodně přes 100?
Co způsobuje nerovnoměrnou kompresi válce? Důvody nízké nebo nerovnoměrné komprese zasekávání pístního kroužku, usazeniny karbonu na stěnách spalovací...
Používáte stlačený vzduch nebo olej ke kontrole těsnosti motoru automobilu??
Můžete provést test úniku pomocí kompresního testeru? Hadici kompresního testeru můžete skutečně použít pro testování úniku. Nejprve musíte odstranit ...
Mám plyn v oleji a nízkou kompresi ve 4 válci?
Způsobí prasklé těsnění hlavy nízkou kompresi? Jednou z možností je prasklé těsnění hlavy. Těsnění hlavy se připojuje k hlavě válců v horní části moto...
Proč bych neměl žádnou kompresi v mém motoru, který jsem právě přestavěl Je to 1976 Chevy 350?
Co způsobuje, že motor nemá žádnou kompresi? Ztráta komprese je důsledkem netěsnosti jednoho nebo více válců způsobených normálním opotřebením motoru....
Čím to je, že motor s již tak vysokým kompresním poměrem lze bezpečně přeplňovat bez přeplňování pístů na nižší kompresi, ale bez přeplňování?
Můžete provozovat kompresor s vysokou kompresí? motory i s vyššími statickými kompresními poměry je v pořádku, pokud používá velmi konzervativní celko...
Při kompresním testu na plynovém motoru nastartujte motor?
Jak provádíte kompresní test na plynovém motoru? KROK 1 Demontujte pojistky palivového čerpadla a vstřikování paliva. Odpojte hlavní vodič k cívce a v...